География

Разположение и големина
Страната има площ 455,3 кв. км и е разположена в западната част на Индийския океан на 86 острова (46 населени) от архипелазите Сейшелски, Амирантски, Алдабра, Космоледо, Фаркуар и др., с обща брегова линия 620 км. Най-големите острови от групата на Сейшелските (Мае, Прале, Силует, Ла Диг и др.) са скалисти и достигат надморска височина до 906 м (връх Морн на о. Мае), останалите острови са малки, предимно коралови.

Климат
субекваториален, морски. Средните месечни температури са 26-28 ºС. Валежи - до 4000 мм (максимум през лятото). Във вътрешните равнинни части на по-големите острови са се съхранили вечнозелени тропически гори.

Население
81,188 души (2005 г.),
Гъстота - 209.9 жители на кв. км.
Средна продължителност на живота: мъже - 70 г., жени - 76 г.

Етнически състав
сейшелци - 89.1%, индийци - 4.7%, малгаши - 3.1%, англичани - 1.6%, китайци - 1.5%

Официален език
сейшелски креол (на основата на френски език). Други езици - френски и английски

Конфесионален състав
християни - 93.2% (от тях католици - 94.6%, протестанти - 5.4%), мюсюлмани - 3.2%, индуисти - 2.4%, будисти - 1.2% Извън страната живеят 8 хил. сейшелци, главно в Англия. Градско население - 59%

Столица
Виктория (25 хил. жители).

Административно деление
23 окръга

Парична единица
сейшелска рупия (SCR) = 100 цента
1 euro = 5,95
1 US$ = 5,46

Мобилен оператор
Cable & Wireless Seychelles Ltd
GSM 900
Роуминг в Сейшелите

Транспорт
шосета - 280 км. Няма жп линии.

От София до Виктория
6177 км