Икономика

Туризмът е водещ отрасъл на икономиката, в който е заета 1/3 от населението. Добра туристическа база, плажове и подходящ климат. Годишно страната се посещава от 130 хил. чуждестранни туристи. Няма полезни изкопаеми, а промишлеността е представена от малки предприятия за преработка на селскостопанска продукция. Основни селскостопански култури: кокосова палма, тютюн, ванилия, канела. Основни износни продукти: риба и рибни консерви, копра, ванилия и канела.